Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Autor: Matěj Frgala

Svobodná demokratická základní škola

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Zveřejněno: 28. května 2022 Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Erazim, která sídlí na Ratibořské 1147/34, 747 05 Opava, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu…
Více

Školákům hrozí povinné testování vědomostí. Pomozte nám to zvrátit

Ministerstvo školství připravuje revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Tento dokument je závazný i pro naši základní školu. Stanoví se v něm, co škola musí nabízet nebo co v ní žáci včetně domškoláků musejí dělat. Jeden z návrhů revize předpokládá, že budou testováni žáci 3., 5., 7. a 9. ročníku na očekávané vědomosti. Nyní RVP ZV umožňuje, aby si…
Více

Přijímání dětí a žáků na školní rok 2022/2023

Spouštíme přihlašování na školní rok 2022/2023 do následujících programů: denní docházka do základní školy, kombinované vzdělávání (touzapo) v základní škole, denní docházka do mateřské školy, individuální vzdělávání v mateřské škole. Prvním krokem je vyplnění příslušné přihlášky, kterou naleznete níže. Ozveme se, abychom domluvili termín vstupního pohovoru. Dětší zájemci o touzapo nechť si rezervují víkend 29. dubna až 1. května 2022.…
Více

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Zveřejněno: 10. dubna 2022 Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává školská právnická osoba Základní škola a mateřská škola Erazim, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023. Termín zápisu se stanovuje na 12. až 16. května 2022 a místem škola na adrese Hlavní 1040/120, Opava. Škola upřednostňuje doručení…
Více

Svatopluk nás opustil

Po nešťastné nehodě na koloběžce a dvou týdnech na JIP nás opustil Svatopluk Chlápek. Byl spoluzakladatelem naší školy, drahým přítelem i spolupracovníkem. Profesně se u nás označoval za „kancelářskou krysu“, neboť měl na starosti papíry, přestupy, matriku a další kouzla, jimž jsme nerozuměli. Truchlí za něj stovky, ne-li tisíce lidí, neboť byl také zakladatelem a ředitelem krnovské církevní speciální školy…
Více

Seznam základních škol s kombinovaným vzděláváním

Desítky základních škol začaly nabízet kombinované vzdělávání. Přinášíme jejich neoficiální seznam, mapu a odkazy na webovky. Ministerstvo školství vyhlásilo pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání, do kterého se mohly zapojit základní, střední i umělecké školy. Školy si samostatně určily, jakým způsobem budou kombinované vzdělávání nabízet. Jaké formy kombinovaného vzdělávání v základních školách jsme zaznamenali? Tři dny ve škole a dva dny…
Více

Prodloužení podzimních prázdnin

Zveřejněno: 4. října 2021 Ve škole pracujeme na odhlučnění chodeb. Protože se práce můžou protáhnout, potřebujeme zajistit více dnů, kdy ve škole žáci nebudou. Proto jsme se rozhodli, že podzimní prázdniny budou od 23. do 31. října 2021. Školský zákon v § 24 odstavci 2 stanoví: „V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro…
Více

Odklad začátku školního roku 2021/2022

Zveřejněno: 24. srpna 2021 Koncem srpna 2021 se usilovně zabýváme kolaudací školky, jídelny a nových místností u nás ve škole. Celé léto jsme strávili na stavbě. Abychom se my jako učitelé v klidu připravili na září a mohli i chvíli vydechnout, včera jsme se rozhodli, že první školní den školního roku 2021/2022 bude pondělí 6. září 2021. Školský zákon v § 24 odstavci 2…
Více

Bezplatný příměstský kemp

Přihlašování ukončeno, máme beznadějně plno a přijímáme už jen náhradníky! Zveme žáky všech základní škol z Opavska na bezplatný příměstský kemp, který pořádáme spolu s opavskou MASkou. Přijímáme děti od 6 do 15 let – podmínkou je, aby v červnu 2021 už byly žáky nějaké základní školy (předškoláci nemůžou, deváťáci můžou). Termín kempu: od 16. do 20. srpna 2021, vždy od…
Více

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Číslo jednací: 20-409 Ředitel Základní školy Erazim, která sídlí na Ratibořské 1147/34, 747 05 Opava a vykonává s účinností od 1. září 2021 činnost mateřské školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,…
Více