Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Dokumenty

Svobodná demokratická základní škola

Naposledy upraveno: 9. 1. 2022

Podoba žádostí, oznámení nebo potvrzení je pouze doporučená. Závazná podoba vychází ze školského zákona, správního řádu a případných dalších právních předpisů. Zákonný zástupce může podat žádost i dle vlastního zpracování, nemusí použít pouze školní šablony.

V případě zájmu o naši školu je vhodné nejprve vyplnit dotazník k přihlášení. Na jeho základě si domluvíme osobní setkání, aby se zákonní zástupci mohli podrobně seznámit s pedagogickou koncepcí naší školy a nekupovali „zajíce v pytli“. 🙂

Školní řád, školní vzdělávací program a další důležité dokumenty jsou v aktuální podobě neustále k dispozici na chodbě ve škole. Veřejnosti je rádi poskytneme k nahlédnutí nebo pořízení kopie po předchozí domluvě. Pedagogická koncepce školy je zevrubně popsána na našich webových stránkách.

Základní škola

Mateřská škola