Hlavní 120, Opava-Kylešovice
605 383 553
info@erazim.cz

Domškoláci

Svobodná demokratická základní škola

Naposledy upraveno: 1. 2. 2021

Přijímáme i žáky v režimu individuálního vzdělávání (domškoláky). Přezkoušení jednou za pololetí se na obou stupních opírá o žákovo portfolio. Naše ŠVP staví na ŠVP Jsme a rosteme spolu Základní školy Donum Felix.

Přihlašování na domácí vzdělávání ve škole Erazim probíhá následovně:

 • Vyplníte základní údaje o sobě a o dítěti;
 • Ozveme se, abychom domluvili termín online vstupního pohovoru s oběma rodiči;
 • Na základě pohovoru zařadíme dítě do pořadníku;
 • Jakmile se uvolní ve škole místo, ozveme se a domluvíme druhý pohovor – tentokrát s dítětem a osobně v Opavě (asi tři měsíce před nástupem k nám do školy);
 • Vyřešíme „papírové“ záležitosti.

Přezkoušení dvakrát ročně probíhá prezenčně v Opavě. Žák představuje své portfolio. Víc o portfoliu zde: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/969/PORTFOLIOVE-HODNOCENI-V-DOMACIM-VZDELAVANI.html/

Mezi „papírové“ záležitosti patří:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o přestup,
 • žádost o povolení individuálního vzdělávání,
 • doklad o vzdělání vzdělavatele (maturita pro 1. stupeň a VŠ pro 2. stupeň),
 • vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného ve školském rejstříku (PPP nebo SPC) k individuálnímu vzdělávání,
 • smlouva o vzdělávání v ZŠ Erazim.

Povinné předměty:

 • já a svět,
 • český jazyk,
 • anglický jazyk (od 3. ročníku),
 • italský jazyk (od 8. ročníku),
 • matematika,
 • hry, relaxace, aktivity,
 • pohyb, umění, kultura.

Roční školné pro domškoláky činí 2 000 Kč a platí se zálohově vždy na nadcházející školní rok. Zahrnuje dvě přezkoušení ročně a individuální konzultace dle potřeby. Při přijímání se hradí ještě jednorázový příspěvek na budovu ve výši 2 000 Kč – celkem první rok čtyři tisíce a další roky dva tisíce.

Pokud bychom Vám mohli ohledně domškoly jakkoli poradit, stačí se na nás obrátit.