Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Martina Calabri

Svobodná demokratická základní škola

Naposledy upraveno: 25. 7. 2021

Martina Calabri

Kdo jsem

Jsem maminka dvou dětí, svůj volný čas trávím s dětmi nejraději na naší chalupě v přírodě, kde mám také malý ateliér, ve kterém maluji. Mým oblíbeným hudebním nástrojem je klavír, ráda zahradničím, tančím břišní tance, ze sportů mám nejraději jízdu na kole a běhání. Zajímá mě kultura jihoevropských zemí a hovořím plynule španělsky a anglicky.

Co v Erazimu dělám

V Erazimu pracuji jako učitelka a parťačka a kamarádka dětí.

Proč chci pro Erazim pracovat

Když jsem učila na klasických školách, bývalo mi vedením vytýkáno, že nemám dostatečně direktivní přistup k dětem, což pro mě nebylo přirozené. Ke svým dětem i k dětem, které učím, přistupuji jako k sobě rovným, respektuji jejich názor a přání, mám s dětmi kamarádský vztah, základem je pro mě důvěra, bezpečí, spolupráce, respektování individuality každého člověka, empatie, bezpodmínečné pozitivní přijímání, vzájemné obohacování.

Nejen dospělý může učit děti, ale i oni se mají hodně co učit od dětí. Potřeba učení je jednou ze základních lidských potřeb, vidím to nejen u svých dětí, které pokud mají možnost učit se formou hry, v podnětném prostředí, bez nátlaku, s možností volby, propojováním předmětů pro lepší pochopení souvislostí a s důrazem na to, že chyba není přestupek, ale stupeň učení, dokážou udělat neuvěřitelné pokroky.

Myslím si, že cílem naší práce by mělo být také u dětí zvýšení duševního pojetí sebe sama, sebehodnocení stanovením vlastních dosažitelných cílů, budování pocitu vlastní zodpovědnosti, přizpůsobení výuky možnostem žáka, motivace, nalezení vhodných sociálních a společenských rolí, příprava na samostatný život a integraci do společnosti.

Co mám profesně za sebou

Ve 24 letech po ukončení vysoké školy jsem pracovala jako sociální pracovnice v sociálně terapeutické dílně Radost v Charitě Opava s lidmi s mentálním postižením, později s lidmi se zrakovým postižením a se seniory. Ve volném čase jsem doučovala děti španělštinu a angličtinu. I proto, že pocházím z učitelské rodiny, jsem stále více tíhla k tomu, předávat své vědomosti a zkušenosti. Začala jsem učit v jazykové škole španělštinu, kterou jsem se učila od svých 14 let. V předposledním ročníku vysoké školy jsem v Barceloně studovala dva semestry na Universitat Ramon Llull.

V roce 2007 jsem se rozhodla, že změním svou původní profesi, a začala jsem pracovat na základní škole v Kravařích jako učitelka anglického jazyka a hudební výchovy na 2. stupni. Po rodičovské dovolené jsem učila na prvním stupni ZŠ ve Velkých Heralticích do roku 2015 do mé druhé rodičovské dovolené. Pracovala jsem také jako lektor v Centru inkluze pro děti z romských rodin, lektor v Akademia.cz, lektor zájmových kroužků v dětském centru a v současné době dokončuji pedagogické vzdělání pro druhý stupeň základní školy a pro střední školy na Ostravské univerzitě.