Hlavní 120, Opava-Kylešovice
735 908 205
info@erazim.cz

Nejčastější dotazy ve školce

Svobodná demokratická základní škola

Naposledy upraveno: 29. 4. 2021

Berete neočkované děti?

Ne. Jsme mateřská škola zapsaná ve školském rejstříku MŠMT a platí na nás stejná pravidla jako na městské školky. Aby mohlo dítě do školky nastoupit, musí rodič dodat potvrzení od pediatra, že dítě je očkováno v souladu s očkovacím kalendářem. Potvrzení není třeba dodávat u předškoláků.

Jak to bude s testováním a s rouškami?

To nikdo neví. Obdobná pravidla se dozvídáme třeba několik dní předtím, než začínají platit. V současné době (duben 2021) nevíme, co bude platit od září 2021. Vztahují se na nás stejná pravidla jako na ostatní městské školky.

Proč se platí i o prázdninách?

Výše školkovného je stanovená na roční bázi. Je na rodičích, zda zvolí možnost platit roční školkovné v deseti splátkách (září až červen), nebo ve dvanácti (září až srpen). Celková výše zůstává neměnná. I o prázdninách platíme nájemné, mzdy, služby apod. Naše výdaje jsou úplně stejné, jako když je školka otevřená.

Proč je školkovné tak vysoké?

Učitelé si u nás vydělají mnohem méně než v městských školkách a školka negeneruje žádný zisk. Jsme zapsaní v rejstříku, takže dostáváme dotaci ze státního rozpočtu, ovšem na rozdíl od městských školek dostáváme mnohem méně veřejných peněz než městské školky. Školkovným tento rozdíl dorovnáváme a snažíme se udržet nastavenou kvalitu.

Máte zahradu?

Vlastní ne. V jednání je odkup pozemku hned u školní budovy. Prozatím budeme mít vypůjčené oplocené hřiště v těsné blízkosti školky. Každý den budeme často venku, ale místa chceme střídat – vypůjčené hřiště, městská hřiště, parky, lesy, … Zkrátka jakékoli výlety, ať nejsme pořád na jednom místě.

Berete i dvouleté děti?

Ne. Přijímáme jen bezplenkové.

Kolik bude mít školka tříd?

Jen jednu. Budou v ní děti od 3 do 6 let. Předpokládáme skupinu maximálně 15 dětí.