Hlavní 120, Opava-Kylešovice
605 383 553 (Po–Ne 8–20)
info@erazim.cz

O školce Erazim

Svobodná demokratická základní škola

Naposledy upraveno: 1. 5. 2021

V září 2021 v budově OC Žabka, kde máme základní školu, otevíráme mateřskou školu Erazim. Je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, poskytuje předškolní vzdělávání dle školského zákona a vztahují se na ni stejné právní předpisy jako na zařízení zřízená obcí (tzv. „státní“ školky).

Budeme mít jednu samostatnou třídu pro školku pro patnáct dětí. Školku chápeme jako místo, kde mají děti mít neomezenou možnost volné, dospělými neřízené hry. Školka vychází ze stejných hodnot jako škola, mezi něž patří respekt, důvěra a volná hra.

V jediné třídě školky budou děti všech věků, abychom podpořili vrstevnické učení a přiblížili se reálnému kolektivu. Děti ze školky budou pravidelně navštěvovat školu, což přináší výhody přirozeného setkávání dětí a sourozenců od 3 do 15 let. V prvním roce fungování školky očekáváme přijetí celkem pěti dětí.

K dispozici bude herna o ploše 60 m2, záchody, šatny. Budeme chodit často ven, do lesa, na městská hřiště a na vypůjčenou zahradu, která se nachází přímo u budovy. Jsme otevření k využívání technologií.

vizualizace herny MŠ

Přihlašování do školky spustíme v květnu 2021. Pokud chcete, aby se k Vám informace dostala, doporučujeme buďto se přihlásit k odběru novinek (dole na stránce), nebo rovnou vyplnit dotazník k přihlášce (níže).

Provoz a školné

Předpokládané školné do školky s provozem od 7.00 do 16.00 a s pětidenní docházkou je 36 000 Kč ročně (3 000 Kč měsíčně). Každý další sourozenec by platil už jen 18 000 Kč ročně (1 000 Kč měsíčně). Rodinám, kterým se naše školka líbí, ale nemůžou si z různých důvodů dovolit platit školné, poskytujeme sociální stipendium v individuální výši.

Umožňujeme i částečnou docházku, například tři dny týdně. U této možnosti, která není určená pro děti v povinném předškolním vzdělávání, ovšem předpokládáme plnou úhradu školného. Stravování bude zajištěno v naší nové školní jídelně – výdejně. Předpokládaná cena denního strávného je 50 Kč (dvě svačiny a oběd).

Při přijetí do školky se platí ještě příspěvek na nové školní prostory ve výši dvanáctiny ročního školného.

Individuální vzdělávání

Budeme přijímat i předškoláky na individuální vzdělávání. Předpokládáme školné ve výši 2 000 Kč za předškolní rok. Ověření proběhne v listopadu a půjde spíš o přátelský rozhovor spojený s pozorováním dítěte.

Přihlašování do školky

Přihlašování na školní rok 2021/2022 je už spuštěné. Zájemcům se budeme postupně ozývat, abychom domluvili vstupní pohovor, kterého se zúčastní rodiče i dítě.