Hlavní 120, Opava
605 383 553
info@erazim.cz

Otázky a odpovědi

Svobodná demokratická základní škola

Sepsali jsme otázky, které by Vás mohly zajímat, a přidali k nim odpovědi. Pokud Vám nějaká chybí, můžete nám napsat mail a probereme to. Mnohé otázky vzešly z komentářů pod příspěvky na Facebooku.

Na Opavsku už školy Montessori už jsou. Jste další?

V Opavě se nachází státní ZŠ Nový svět a kousíček od města soukromá ZŠ Labyrint. Obě školy využívají pedagogiky Marie Montessoriové. V opavské svobodné demokratické škole chceme využívat některé pomůcky Montessori, ale dáváme přednost větší volnosti a svobodě, co se týče náplně školního dne.

Co je to svobodná demokratická škola?

Věříme, že demokracie jde ruku v ruce se svobodou.

Škola v našem pojetí je demokratická například proto, že rozhodování o pravidlech mají na starosti děti i dospělí rovným hlasem, a to na školním shromáždění.

Svobodná proto, že děti jsou v rámci pravidel pány svého času. Škola poskytuje pestrou nabídku vzdělávání, ale je na dětech, zda ji využijí.

Jsou už někde podobné školy?

První svobodná demokratická škola na světě vznikla v roce 1921 ve Spojeném království a jde o Summerhill. V Evropě se těchto škol nachází už několik desítek.

U nás funguje několik let například ZŠ Donum Felix. Přehled českých svobodných demokratických škol vedeme zde: https://www.erazim.cz/svobodne-demokraticke-skoly-v-cr/

Bude i druhý stupeň?

Ano, hned v prvním roce budeme přijímat děti na první i druhý stupeň.

Jaké je školné?

Školné se odvíjí od počtu přihlášených dětí, nájemného budovy, kterou seženeme, a od mnoha dalších okolností. Nejvyšší měsíční platba je 3 000 Kč za dítě. Poskytujeme výrazné sourozenecké slevy.

Podrobnosti o školném jsou na samostatné stránce: https://www.erazim.cz/skolne/

Jaké bude složení tříd?

Důraz dáváme na věkově smíšenou skupinu. Mladší děti se od starších můžou učit novým dovednostem a vědomostem, zatímco u starších se posiluje zodpovědnost tím, že něco předávají mladším.

Žáci všech ročníků si tedy budou moct dle uvážení volit, s kým a kde ve škole budou trávit čas.

Kde přesně se bude škola nacházet?

Naše škola bude mít s největší pravděpodobností dočasné zázemí v kylešovské Žabce, a to na ploše o rozloze bezmála 550 m².

V létě nás čeká velká rekonstrukce prostor, kdy podle dokumentace projektanta v podstatě vše zboříme a postavíme znovu. 🙂

Plánujeme velkou hernu, řádírnu, klidovku, dílnu, hudebnu, obývák a několik dalších místností.

Budova je dvě minuty chůze od trolejbusové zastávky Bílovecká a kousek se nachází dětské hřiště. Ve hře je i vlastní zahrada. Tělocvičnu si budeme pronajímat.

Kdo bude ve škole učit?

Od září 2020 očekáváme ve škole deset až dvacet dětí. K nim budou tři dospělí, s největší pravděpodobností Martina, MatějSvatopluk.