Hlavní 120, Opava-Kylešovice
605 383 553
info@erazim.cz

Přihlášení do školy

Svobodná demokratická základní škola

Stále máme volná místa ve všech devíti ročnících, a to jak na denní docházku, tak pro domškoláky

Zveřejněno: 6. února 2020

Naposledy upraveno: 4. dubna 2020

Na školní rok 2020/2021 přijímáme žáky na první i druhý stupeň, a to včetně žáků, kteří zvažují žádat o povolení individuálního vzdělávání (domškoláci).

Osobní pohovory pro žáky, kteří by k nám chtěli přestoupit, proběhnou na konci května v Opavě-Kylešovicích. Tamtéž bude možné koncem dubna absolvovat osobní pohovor před zápisem (1 b. dle kritérií zápisu). Nebude-li to ještě situace v Česku umožňovat, může pohovor proběhnout dálkově.

Odkaz na formulář, kde je možné se hlásit na konkrétní termíny pohovorů, zašleme e-mailem, jakmile nám od Vás dorazí vyplněný dotazník pro zájemce o přihlášení do školy (níže).

Přestup do 2. až 9. ročníku

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte do naší školy, prvním krokem je vyplnění dotazníku níže. Na jeho základě se Vám během několika dnů ozveme ohledně dalšího postupu. Prosíme o vyplnění za každé dítě, které přihlašujete, zvlášť.

Jednou z podmínek k přijetí je účast zákonných zástupců i dítěte na osobním pohovoru, abychom se důkladně poznali. Účast na osobním pohovoru je nutná i pro stávající či budoucí domškoláky, s nimiž se tak domluvíme na dalším postupu.

Zápisy do 1. ročníku

V souladu s ŠVP nám jde o vyvážený kolektiv, který co nejvíc odpovídá běžné populaci. Do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021 přijímáme nanejvýš 15 dětí.

Kritéria zápisu dětí do 1. ročníku jsou stanovená v souladu s doporučeními veřejné ochránkyně práv (ombudsmanky), která jsou dostupná zde: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-zapisy-do-ZS_82-15-DIS-BN.pdf

Na základě vyplnění dotazníku pro zájemce o přihlášení do školy Vám zašleme registrační číslo dítěte a ozveme se Vám ohledně dalšího postupu.

Zápisy do 1. ročníku proběhnou od 24. do 29. dubna 2020. Zákonný zástupce dítěte zašle přihlášku poštou na adresu sídla školy, do datové schránky zřizovatele nebo přihlášku po předchozí domluvě doručí osobně. Formulář přihlášky bude zákonnému zástupci zaslán na základě vyplněného dotazníku na konci stránky.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na našich webových stránkách. O přijetí či nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni i e-mailem a poštou či datovou zprávou.

Kritéria zápisu do 1. ročníku

Děti k povinné školní docházce od 1. ročníku přijímáme dle kritérií, která jsou sepsaná níže. Jsou přednostně přijímané děti, které kritéria splní. V případě převisu zájmu a nejednoznačnosti kritérií bude rozhodovat losování.

Souznění s hodnotami a s pedagogickým přístupem svobodné demokratické školy (4 body)

Posilování sourozeneckých vazeb, kdy přednostně přijímáme děti, které na naší škole mají sourozence (1 bod)

Spolupracující rodina, která se zúčastnila setkání pořádaných ZŠ Erazim (osobní pohovor před zápisem 1 bod, beseda pro rodiče 1 bod)

Kritérium souznění s hodnotami bude posuzováno na osobním pohovoru obou rodičů a dítěte se zástupci školy. Budeme zjišťovat, zda rodiče znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup a zásady naší školy a zda jim vyhovuje koncepce naší školy Názory a životní postoje rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Dotazník pro zájemce o přihlášení do školy