Hlavní 120, Opava-Kylešovice
605 383 553
info@erazim.cz

Přijímání dětí do školky

Svobodná demokratická základní škola

Naposledy upraveno: 5. 5. 2021

Podrobnosti k zápisům k předškolnímu vzdělávání jsou níže. Doporučujeme účast na vstupnímu pohovoru, aby se rodiče přesvědčili, zda jim vyhovuje pedagogická koncepce školy a jsou s ní v souladu. U dětí, které se hlásí na denní docházku, probíhá osobní pohovor a u dětí, u nichž se předpokládá individuální vzdělávání, online pohovor.

Pokud už teď máte jistotu, že u nás chcete být od září 2021, můžete nám níže vyplnit dotazník k přihlášení. Na jeho základě se Vám ozveme, abychom si domluvili termín vstupního pohovoru.

Dotazník k přihlášení do školky  Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021 2022

  Zápis se uskuteční ve dnech 10. až 16. května 2021 distančním způsobem. Zákonný zástupce zašle vyplněnou žádost a případné oznámení spolu s obyčejnou kopií rodného listu dítěte a s potvrzením o očkování

  • datovou schránkou pro fyzickou osobu,
  • poštou (nebo vhozením do schránky),
  • e-mailem s elektronickým podpisem,
  • nebo ji osobně doručí po předchozí domluvě na ředitelství školy.

  Kritéria zápisu

  • soulad zákonných zástupců s pedagogickým přístupem školy Erazim (max. 4 body)
  • sourozenec přihlašovaného dítěte přijat k předškolnímu nebo základnímu vzdělávání ve škole Erazim (max. 1 bod)

  V případě převisu zájmu nebo rovnosti bodů rozhodne o přijetí losování, které se uskuteční za účasti předsedy rady školské právnické osoby.