Hlavní 120, Opava-Kylešovice
605 383 553 (Po–Ne 8–20)
info@erazim.cz

Školné

Svobodná demokratická základní škola

Naposledy upraveno: 3. 6. 2021

Denní docházka 1 dítěte

tři tisíce měsíčně při jednom dítěti z rodiny
3 000 Kč / měsíc

Denní docházka 2 dětí

dva a půl tisíce měsíčně za dítě při dvou sourozencích
5 000 Kč / měsíc

Denní docházka 3 dětí

dva tisíce měsíčně za dítě při třech sourozencích
6 000 Kč / měsíc

Domácí, individuální vzdělávání

dva tisíce ročně za dítě, (zatím) bez sourozeneckých slev
2 000 Kč / rok

K tomu jednorázový příspěvek na budovu při přihlášení do školy: u denní docházky jedno měsíční školné navíc, u domškoláků jedno roční školné navíc.

Proč ho vůbec vybíráme?

Příspěvky, které dostáváme od státu, bohužel nestačí na úplné pokrytí nákladů naší školy. Platíme mzdy zaměstnancům, nájemné i se službami, veškeré vybavení školy i odborných učeben, učebnice a učební pomůcky a snažíme se spořit pro strýčka náhodu.

Spádovým (veřejným, státním, „běžným“) školám na tyto náklady přispívá i zřizovatel (obec). V naší škole se vybírá úplata za vzdělávání („školné“), která nám pomáhá udržet jakž takž vyrovnaný rozpočet. Děláme vše proto, aby výše školného byla co nejnižší, a proto se peníze snažíme získávat i z jiných zdrojů, například z crowdfundingu, z darů nebo grantů.

Měsíční školné

Základní výše ročního školného je 36 000 Kč za dítě. Částka se hradí v dvanácti měsíčních splátkách, kdy jedno měsíční školné vychází na 3 000 Kč na dítě. Při platbě pouze deset měsíců ročně by šlo o 3 600 Kč na měsíc.

Od školního roku 2021/2022 se snižuje školné na 30 000 Kč ročně za první dítě (2 500 Kč měsíčně) a 12 000 Kč za každého dalšího sourozence ročně (1 000 Kč měsíčně). V případě, že rodina má zájem o naši školu a je v souladu s jejími hodnotami, ale nemůže si dovolit hradit plnou výši školného, poskytujeme i možnost sociálního stipendia.

Výše školného se odvíjí od toho, kolik sourozenců z jedné rodiny k nám chodí. Níže uvádíme tabulku i se slevami.

Počet sourozenců ve školeMěsíční školné na dítěMěsíční školné celkem na rodinu
13 000 Kč3 000 Kč
22 500 Kč5 000 Kč
32 000 Kč6 000 Kč
41 500 Kč6 000 Kč
51 000 Kč5 000 Kč
Školné se platí dvanáct měsíců v roce

Školné vybíráme vždy zálohově na nadcházející období. Protože jeho zaúčtování může být poněkud složité, moc nám pomůže, pokud aspoň část lidí bude platit čtvrtletně, pololetně či ročně. Jeho měsíční výše zůstává v případě sdružených plateb stejná.

Od druhého školního roku očekáváme snížení školného, a to za předpokladu, že naše škola bude Českou školní inspekcí hodnocená aspoň průměrně. To by znamenalo zvýšení státního příspěvku na žáka.

Školné za denní docházku zahrnuje už i družinu, školní učebnice a základní papírenské a kancelářské potřeby. V rodinném rozpočtu tedy není třeba už počítat s dokupováním pomůcek do školy.

Domškoláci (žáci v režimu domácího, individuálního vzdělávání) hradí pouze 2 000 Kč za jeden i započatý školní rok, a to opět zálohově.

Další poplatky

Abychom mohli poskytnout útočiště i domškolákům, máme mnohem větší prostory, než potřebujeme. Z toho důvodu vybíráme při přihlášení k nám do školy ještě jednorázový příspěvek na budovu ve výši jednoho měsíčního školného (u dětí na denní docházce) nebo jednoho ročního školného (u domškoláků). V případě přechodu z domácího vzdělávání na denní docházku nebo naopak se už příspěvek na budovu znovu nehradí.

Školné nezahrnuje stravování. Přímo naše škola jídelnu (ani výdejnu) první rok mít nebude. Děti mají možnost využít dovozu jídel ze zařízení školního stravování v jednorázových obalech, případně mít větší svačinu.

Možné úpravy školného

Škola může žákovi na základě žádosti zákonného zástupce udělit sociální stipendium na daný školní rok. Výše stipendia odpovídá 30 až 100 % základní sazby školného. Každá žádost je posuzována individuálně. V případě zájmu se můžete obrátit na info@erazim.cz.

Škola poskytuje úlevy ze školného žákům svých zaměstnanců.