Hlavní 120, Opava
605 383 553
info@erazim.cz

Školné

Svobodná demokratická základní škola

Proč ho vůbec vybíráme?

Příspěvky, které dostáváme od státu, bohužel nestačí na úplné pokrytí nákladů naší školy. Platíme mzdy zaměstnancům, nájemné i se službami, veškeré vybavení školy i odborných učeben, učebnice a učební pomůcky a snažíme se spořit pro strýčka náhodu.

Spádovým (veřejným, státním, „běžným“) školám na tyto náklady přispívá i zřizovatel (obec). V naší škole se vybírá úplata za vzdělávání („školné“), která nám pomáhá udržet jakž takž vyrovnaný rozpočet. Děláme vše proto, aby výše školného byla co nejnižší, a proto se peníze snažíme získávat i z jiných zdrojů, například z crowdfundingu, z darů nebo grantů.

Měsíční školné

Základní výše ročního školného je 36 000 Kč za dítě. Částka se hradí v dvanácti měsíčních splátkách, kdy jedno měsíční školné vychází na 3 000 Kč na dítě.

Výše školného se odvíjí od toho, kolik sourozenců z jedné rodiny k nám chodí. Níže uvádíme tabulku i se slevami.

Počet sourozenců ve školeMěsíční školné na dítěMěsíční školné celkem na rodinu
13 000 Kč3 000 Kč
22 500 Kč5 000 Kč
32 000 Kč6 000 Kč

Školné vybíráme vždy zálohově na nadcházející období. Protože jeho zaúčtování může být poněkud složité, moc nám pomůže, pokud aspoň část lidí bude platit čtvrtletně, pololetně či ročně. Jeho měsíční výše zůstává v případě sdružených plateb stejná.

Od druhého školního roku očekáváme snížení školného, a to za předpokladu, že naše škola bude Českou školní inspekcí hodnocená aspoň průměrně. To by znamenalo zvýšení státního příspěvku na žáka.

Školné za denní docházku zahrnuje už i školní učebnice a základní papírenské a kancelářské potřeby. V rodinném rozpočtu tedy není třeba už počítat s dokupováním pomůcek do školy.

Domškoláci (žáci v režimu individuálního vzdělávání) hradí pouze 2 000 Kč za jeden školní rok, a to opět zálohově.

Další poplatky

Protože v létě nás čeká přestavba budoucích prostor školy, po přijetí ke školní docházce od školního roku 2020/2021 budeme hned na jaře vybírat příspěvek ve výši jednoho měsíčního školného. Další platba pak bude následovat až v srpnu, a to na měsíc září. U domškoláků budeme vybírat příspěvek ve výši ročního školného a další platba na první školní rok pak v srpnu.

Školné nezahrnuje stravování. Přímo naše škola jídelnu (ani výdejnu) první rok mít nebude. Máme rozjednanou možnost, že bychom hromadně chodili do jiné školní jídelny.

Poplatky za přijímací řízení ani za zápis nevybíráme.