Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Školné

Svobodná demokratická základní škola

Naposledy upraveno: 5. 9. 2021

2 500 Kč

měsíční platba za první dítě

Proč ho vůbec vybíráme?

Příspěvky, které dostáváme od státu, bohužel nestačí na úplné pokrytí nákladů naší školy. Platíme mzdy zaměstnancům, nájemné i se službami, veškeré vybavení školy i odborných učeben, učebnice a učební pomůcky a snažíme se spořit pro strýčka náhodu.

Spádovým (veřejným, státním, „běžným“) školám na tyto náklady přispívá i zřizovatel (obec). V naší škole se vybírá úplata za vzdělávání („školné“), která nám pomáhá udržet jakž takž vyrovnaný rozpočet. Děláme vše proto, aby výše školného byla co nejnižší, a proto se peníze snažíme získávat i z jiných zdrojů, například z crowdfundingu, z darů nebo grantů.

Měsíční školné

Základní výše ročního školného je 30 000 Kč za dítě. Částka se hradí v dvanácti měsíčních splátkách, kdy jedno měsíční školné vychází na 2 500 Kč na dítě. Při platbě pouze deset měsíců ročně by šlo o 3 000 Kč na měsíc.

Od školního roku 2021/2022 se snižuje školné na 30 000 Kč ročně za první dítě (2 500 Kč měsíčně) a 12 000 Kč za každého dalšího sourozence ročně (1 000 Kč měsíčně). V případě, že rodina má zájem o naši školu a je v souladu s jejími hodnotami, ale nemůže si dovolit hradit plnou výši školného, poskytujeme i možnost sociálního stipendia.

Školné za denní docházku zahrnuje už i družinu, školní učebnice a základní papírenské a kancelářské potřeby. V rodinném rozpočtu tedy není třeba už počítat s dokupováním pomůcek do školy.

Domškoláci (žáci v režimu domácího, individuálního vzdělávání) hradí pouze 2 000 Kč za jeden i započatý školní rok, a to opět zálohově.

Další poplatky

Abychom mohli poskytnout útočiště i domškolákům, máme mnohem větší prostory, než potřebujeme. Z toho důvodu vybíráme při přihlášení k nám do školy ještě jednorázový příspěvek na budovu ve výši jednoho měsíčního školného (u dětí na denní docházce) nebo jednoho ročního školného (u domškoláků). V případě přechodu z domácího vzdělávání na denní docházku nebo naopak se už příspěvek na budovu znovu nehradí.

Školné nezahrnuje stravování.

Možné úpravy školného

Škola může žákovi na základě žádosti zákonného zástupce udělit sociální stipendium na daný školní rok. Výše stipendia odpovídá 30 až 100 % základní sazby školného. Každá žádost je posuzována individuálně. V případě zájmu se můžete obrátit na info@erazim.cz.

Škola poskytuje úlevy ze školného žákům svých zaměstnanců.