Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Školní den

Svobodná demokratická základní škola

Naposledy upraveno: 2. 6. 2021

Naše škola je živá instituce, kde se neustále něco děje, vymýšlí nebo mění. Níže popisujeme stav, který platil na jaře 2021.

Škola se dětem otevírá v 8.30. Pobývat ve škole můžou až do 16.00. Odcházet můžou už dřív, a to v závislosti na časové dotace jednotlivých ročníků.

Školní sněm

Každý den v 9.00 začíná školní sněm, na kterém je účast povinná. Jsou na něm všichni učitelé i všechny děti. Sněm má svého vedoucího za řad dobrovolníků – ať už dětí, nebo dospělých. Sněm je nejvyšší orgán školní komunity. Probírají se na něm a mění školní pravidla, přijímají nové děti nebo noví zaměstnanci nebo oznamují důležité věci. Kdokoli si před sněmem může na program napsat bod, který chce probrat.

Děti se svou účastí na sněmu učí fungování demokratické společnosti. Aktivně se zapojují do školní samosprávy, obhajují své názory, v případě pádných argumentů je mění a naslouchají ostatním. Učí se, že jejich hlas je důležitý a že můžou přispět ke změně, pokud to uznají za vhodné.

Na konci sněmu jsou vždy dvě témata: nabídka lekcí a tabule záměrů.

Nabídka lekcí

Učitelé si připravují lekce podle týdenního tématu. Vždy v pondělí od 9.50 je zážitkovka s Veronikou a Evou, které v rámci příslušného tématu týdne (tentokrát Amerika) nabízejí nějaké téma (tentokrát „Je Země placatá?“). Učitelé se na sněmu snaží ukázat význam své lekce a „nalákat“ na ně co nejvíc dětí. Každé z dětí se rozhodne, zda na lekci půjde, nebo ne. Kromě obvyklé nabídky lekcí z tabule může kdokoli nabídnou i vlastní lekci. Některé děti této možnosti rády využívají a připravují si pro spolužáky zajímavé činnosti.

Nabídka lekcí z jednoho květnového týdne roku 2021

Tabule záměrů

Po nabídce lekcí je posledním tématem sněmu tabule záměrů. Každé z dětí si může na daný týden stanovit svůj cíl, který si napíše na lísteček a nalepí na část „mám v plánu“. Každý den se na sněmu k tabuli vracíme a koncem týdne proběhne vyhodnocení. Pokud dítě svůj záměr splnilo, přesune si ho do „hotovo“ a následně vloží do svého portfolia. Pokud svůj cíl nestihlo, buď si lísteček „převede“ na příští týden, nebo přelepí, že už to dělat nechce.

Učitelé se snaží dětem pomáhat se stanovováním realistických cílů, podporovat je v dosažení těchto cílů a také nabízí individuální podporu, aby dítě svého cíle dosáhlo.

Snímek tabule záměrů z jednoho únorového týdne

Po sněmu

Jakmile sněm skončí, děti odcházejí na lekce, které si zvolily. Dítě, které se pro žádnou lekci nerozhodne, může trávit svůj čas ve škole jakkoli jinak, jak uzná za vhodné – pokud dodržuje pravidla, která se společně stanovují na sněmu. Děti můžou využívat počítače, stolní i deskové hry, zahrát si fotbálek, pracovat na vlastních projektech nebo jen tak odpočívat. I dětem, které zrovna nejsou na žádné lekci, je vždy k ruce aspoň jeden učitel, který jim nabízí konzultace nebo individuální lekce.

Pokud dítě chce jít ven, stačí, když si k tomu sežene nějakého volného učitele. Vzhledem k tomu, že na jednoho učitele u nás připadá čtyři až pět dětí, není problém najít učitele, který si na dítě udělá čas.

Během svého pobytu ve škole mají děti možnost neustálého neomezeného pohybu a pobytu po školních prostorách. Můžou si kdykoli dojít na záchod, proběhnout se, napít se, najíst se nebo si odpočinout.

V rámci této lekce děti modelovaly molekulu cukru v rostlině