Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Soukromá školka Opava

Svobodná demokratická základní škola

Naposledy upraveno: 9. 1. 2022

V září 2021 jsme v budově OC Žabka, kde máme základní školu, otevřeli soukromou mateřskou školu Erazim. Je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, poskytuje předškolní vzdělávání dle školského zákona a vztahují se na ni stejné právní předpisy jako na zařízení zřízená obcí (tzv. „státní“ školky).

Děti si hrají v naší školce

Máme jednu samostatnou třídu pro školku pro patnáct dětí. Školku chápeme jako místo, kde mají děti mít neomezenou možnost volné, dospělými neřízené hry. Školka vychází ze stejných hodnot jako škola, mezi něž patří respekt, důvěra a volná hra.

V jediné třídě školky jsou děti všech věků, abychom podpořili vrstevnické učení a přiblížili se reálnému kolektivu. Děti ze školky pravidelně navštěvují školu, což přináší výhody přirozeného setkávání dětí a sourozenců od 3 do 15 let. V prvním roce fungování školky si zakládáme na malém kolektivu do pěti dětí.

K dispozici je herna o ploše 60 m2, záchody, šatny. Chodíme často ven, do lesa, na městská hřiště a na vypůjčenou zahradu, která se nachází přímo u budovy. Jsme otevření k využívání technologií.

Provoz a školné

Školné do školky s provozem od 8.00 do 16.00 a s pětidenní docházkou je 36 000 Kč ročně (3 000 Kč měsíčně). Každý další sourozenec platí už jen 18 000 Kč ročně (1 000 Kč měsíčně). Rodinám, kterým se naše školka líbí, ale nemůžou si z různých důvodů dovolit platit školné, poskytujeme sociální stipendium v individuální výši.

Stravování je zajištěno v naší nové školní jídelně – výdejně. Předpokládaná cena denního strávného je 50 Kč (dvě svačiny a oběd).

Při přijetí do školky se platí ještě příspěvek na nové školní prostory ve výši dvanáctiny ročního školného.

Kristina Jurečková

učitelka ve školce

Jsem Kristina, mám ráda život a ráda se směju. Lidé – příroda – cestování – poznávání – nové prožitky jsou mi velmi blízké. Učím se být součástí všeho a řídit se srdcem. 

Přihlašování do školky

V případě zájmu o naši školku nám, prosím, vyplňte nezávazný dotazník k přihlášce. Zájemcům se budeme postupně ozývat, abychom domluvili vstupní pohovor, kterého se zúčastní rodiče i dítě.