Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Taťána Jaššová

Svobodná demokratická základní škola

Naposledy upraveno: 31. 8. 2021

Taťána Jaššová

Kdo jsem

Na otázku, kdo jsem, odpovím tak, že jsem lidská bytost, která má touhu jít v tomto životě vědomou cestou. Na tuto cestu jsem se vydala po narození svých dětí. Rodičovství změnilo úplně vše, a jak děti rostly, uvědomovala jsem si spolu s nimi i to, jak důležité je vzdělávání. Současné školství nám nevyhovovalo, proto jsme hledali cesty, jak na to jinak. Jednoho dne jsem byla na první schůzce o založení svobodné demokratické školy. A teď už v ní jsou mé tři děti a já se v této škole věnuji domácím školákům.

Co v Erazimu dělám

V Erazimu pracuji s domácími školáky. Naše děti byly v domácím vzdělávání šest let, proto mám zkušenost s tím, jak toto vzdělávání probíhá a co děti a rodiče mohou potřebovat. Nejvíce se věnuji přezkušování dětí v pololetí a na konci roku a pracuji na vysvědčení.

Proč chci pro Erazim pracovat

V Erazimu pracuji hlavně proto, že naplňuje mou představu o novém paradigmatu ve vzdělávání, které probíhá svobodně podle potřeb dětí. V této škole mají děti možnost rozvíjet komplexně svou osobnost přesně tak, jak potřebují, v čase kdy k tomu dozrají, a poznávají tak své talenty a schopnosti.

Co mám profesně za sebou

Především mám zkušenost z celého svého života, která mi ukazuje, jak důležité je být sám sebou, všímat si, jaké programy, přesvědčení a představy mě ovládají a způsobují v mém životě nespokojenost a pocity, že život je těžký a nespravedlivý. Když se naše děti naučí být samy sebou, budou mít svůj život ve svých rukou, mohou být v životě šťastné a úspěšné.